Publikacje

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji

Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji

Publikacja ta jest przeznaczona dla praktyków, zainteresowanych zagadnieniem prawa zamówień publicznych. Myśl przewodnią książki stanowi usystematyzowany opis czynności wymaganych w ramach procedur o udzielenie zamówienia publicznego. W kolejnych rozdziałach omówione zostały zagadnienia prawne dotyczące poszczególnych trybów zamówień publicznych, zamieszczone wzory obowiązujących dokumentów oraz przedstawiony pełny katalog obowiązków uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Autorzy poświęcili również dużo uwagi omówieniu poszczególnych konstrukcji prawnych zawartych w przepisach ustawy, uwzględniając z jednej strony obowiązujące orzecznictwo, z drugiej zaś – ukształtowaną praktykę udzielania zamówień publicznych.

Zalety publikacji

Za szczególnie cenne, należy uznać, zawarte w treści opracowania, wzory dokumentów wraz z omówieniem ich istotnych elementów oraz interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym mamy nadzieję, iż niniejszy komentarz pozwoli Czytelnikowi efektywnie przygotować się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.