Publikacje

Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw

Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw 2016

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla praktyków zamówień publicznych. Umożliwia łatwe przyswojenie bardzo szerokich i daleko idących zmian w zakresie procedury udzielania zamówień publicznych. Stanowi omówienie zmian i porównuje przepisy o zamówieniach publicznych po wejściu w życie nowelizacji, w stosunku do regulacji dotychczas znanych praktykom. Stanowi zatem swoistego rodzaju przewodnik po zmianach – „ściągę” dla tych, którzy udzielają zamówień i ubiegają się o nie na co dzień.

Dzięki tej książce m.in.:

  • Dowiesz się, jak uniknąć błędów przy udzielaniu i ubieganiu się o zamówienia publiczne, w szczególności w długim okresie wdrażania przepisów nowelizujących ustawę – Prawo zamówień publicznych w latach 2016-2018.
  • Zidentyfikujesz źródła zmian i znajdziesz wskazówki do ich odnalezienia dla dalszej analizy prawnej i pozyskania praktycznej wiedzy w stosowaniu nowego prawa.

Publikacja jest także cennym materiałem dla teoretyków, w tym prawników zajmujących się rozwojem systemu zamówień publicznych oraz kształtowaniem prawa w tej dziedzinie.