Publikacje

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego.

Niniejsza publikacja wyjaśnia, jakie są zasady ochrony danych osobowych i informacji niejawnych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (w dniu 1.1.2015r. i 1.4.2016r.), dwóch rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (z maja 2015r.) oraz nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej (z maja 2016r.). w książce przedstawiono również omówienie zmian, jakie wprowadza ogólne rozporządzenie unijne, które 14.4.2016r. zostało przyjęte i 27.4.2016r. sporządzone przez Parlament Europejski. W polskim porządku prawnym przedmiotowe rozporządzenie będzie miało pierwszeństwo w stosowaniu wobec ustawodawstwa krajowego.

 

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie informacje należy uznać za dane osobowe,
 • W jaki sposób dokonać rejestracji zbiorów danych osobowych GIODO i jakie dane są zwolnione z takiego obowiązku,
 • Jak dokonać powierzenia i podpowierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Kiedy i jak należy powołać ABI i kto może pełnić taką funkcję,
 • W jaki sposób zlecić pełnienie funkcji ABI zewnętrznej firmie,
 • W jaki sposób ABI może delegować swoje uprawnienia (zastępcy ABI, upoważnienia wydawane przez ABI),
 • Jakie są obowiązki ABI w zakresie zabezpieczania zbiorów danych w jednostce,
 • Jak dokonać sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych i jak sporządzić sprawozdanie z tego tytułu,
 • Jak przygotować politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym,
 • Jak należy chronić dane uzyskane podczas rekrutacji,
 • Jakie są zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • Jak przygotować się na postępowanie kontrolne GIODO,
 • Jaka jest specyfika ochrony danych osobowych w poszczególnych branżach,
 • Jak chronić dane w działach marketingu, windykacji i rachunkowości,
 • Jakie sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych wprowadza ogólne rozporządzenie unijne.

Warto mieć na względzie, że ogólne rozporządzenie unijne wprowadza również wiele regulacji, których do tej pory brakowało w polskim porządku prawnym, jak np. privacy by design i privacy by default, pojęcie profilowania, prawo do bycia zapomnianym, przetwarzanie danych osobowych dzieci itd.