K&K Mariusz Kuźma
Beata Jagodzińska-Kuźma s.c.

Doradztwo Prawne
i Gospodarcze

Sektor publiczny oraz prywatny

Kompleksowo obsługujemy Klientów sektora publicznego i prywatnego, w szczególności w zakresie zamówień publicznych.

Potrzeby Klienta

Nasze usługi opierają się na pełnym zrozumieniu potrzeb Klienta. Gwarantujemy obsługę w odpowiednich dla Klienta porach.

O Nas

K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska – Kuźma s.c. jest rozpoznawaną na rynku firmą zajmującą się doradztwem prawnym i gospodarczym. Kompleksowo obsługuje Klientów sektora publicznego i prywatnego, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, obsługą prawną procesów inwestycyjnych oraz doradztwem gospodarczym. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego, a w tym jednostek sektora finansów publicznych, zamawiających sektorowych, a także szerokiego grona przedsiębiorców, dla których Klientem zamawiający publiczni i sektorowi. K&K może poszczycić się sukcesami w obsłudze przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zarówno w dziedzinie informatyki, jak i infrastruktury, ale także innych wyspecjalizowanych zamówień.

Wszechstronność

Cechą charakterystyczną K&K jest wszechstronność w zakresie obsługi, przy jednoczesnej gwarancji specjalizacji w poszczególnych dziedzinach.
Nasze usługi opierają się na pełnym zrozumieniu potrzeb Klienta, stąd w odróżnieniu od innych kancelarii – gwarantujemy obsługę w odpowiednich dla Klienta porach oraz – w uzgodnieniu z Klientem – konsultacje w jego siedzibie.
Wśród podmiotów obsługiwanych lub współpracujących należy wyróżnić: ministerstwa, urzędy centralne, państwowe osoby prawne, urzędy gminy, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, cywilne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo. W przeszłości jednostkami obsługiwanymi były także Kancelaria Prezydenta i Sejmu. Wspólnik Kancelarii był członkiem zespołu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego audytującego projekty w ramach SPOT w 2006 r., a także brał udział w wielu innych audytach i kontrolach.

Elastyczność godzin pracy

W celu realizacji swoich usług K&K oferuje zaangażowanie adekwatnie dobranego zespołu specjalistów.
Co do zasady usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00. W sprawa pilnych usługi świadczone będą zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a K&K.
Usługi świadczone będą poprzez pracę zarówno w biurze K&K, jak również u Klienta, a także z użyciem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznie.
Na życzenie Klienta odbywać się będą także konsultacje w umówionych sprawach i terminach.
Reprezentacja w Krajowej Izbie Odwoławczej i sądach odbywać się będzie z uwzględnieniem wyznaczonych terminów.

Nasz Zespół

Zespół K&K to przede wszystkim prawnicy z wieloletnim doświadczeniem. Ponadto, zatrudniani przez nas specjaliści to osoby z bogatym doświadczeniem w obsługiwanych przez K&K poszczególnych obszarach działalności gospodarczej i branżach, a w tym są pracownikami administracji (w szczególności w obszarze zamówień publicznych), inspektorami nadzoru, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami inwestycyjnymi, specjalistami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, audytorami.

Specjaliści K&K rekrutują się spośród osób z dużym doświadczeniem w pracy w różnych sektorach działalności gospodarczej, ale także w sektorze finansów publicznych, w obsłudze tego sektora, a w tym w obszarze zamówień publicznych, audytu i kontroli, a także w obsłudze podmiotów prywatnych różnej wielkości.

Mariusz Kuźma

Wspólnik Zarządzający

Jesteśmy profesjonalistami w każdym calu.

2009
ROK ZAŁOŻENIA
18
LAT DOŚWIADCZENIA ZESPOŁU
107
KLIENTÓW
9
EKSPERTÓW

Finanse publiczne oraz działalność gospodarcza

Nasze usługi obejmują dziedziny prawa związane z obsługą procesów na styku sektora finansów publicznych oraz działalności gospodarczej, a w tym: prawo zamówień publicznych polskie i europejskie, z uwzględnieniem koncesji i PPP, prawo o postępowanie cywilne, prawo handlowe, prawo budowlane, prawo autorskie, prawo i postępowanie administracyjne, finanse publiczne, prawo pracy, prawo wodne a także dziedziny prawa związane z działalnością tzw. „podmiotów sektorowych” (energetyka, usługi pocztowe, wodno-kanalizacyjne, usługi zarządzania lotniskami).

Konkurencyjność na rynku UE

Istotny obszar działalności Kancelarii to zagadnienia związane z konkurencyjnością na rynku i UE, obejmujące zamówienia publiczne, pomoc publiczną ze szczególnym uwzględnieniem zarówno ich aspektów prawnych i gospodarczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej związanej z realizacją projektów z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury, finansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Funduszu Spójności, a także innych współfinansowanych z EFS.