K&K oferuje doradztwo prawne i gospodarcze w następujących kategoriach:

1

Zamówienia publiczne

Kompleksowa obsługa zamówień publicznych zamawiającego, w tym pomocnicze działania zakupowe, związane z organizacją zamówień publicznych w jednostce zamawiającego, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o zamówienia publiczne, ale także w zakresie poszczególnych obszarów procesu; reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniach skargowych przez Sądem Okręgowym w Warszawie – sądu zamówień publicznych

2

Zamówienia publiczne

Kompleksowa pomoc prawna dla wykonawców, a w tym obsługa w związku z przygotowaniem do uczestnictwa oraz uczestniczeniem w postępowaniach o zamówienia publiczne; reprezentacja w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz postępowaniach skargowych przez Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem zamówień publicznych

3

Doradztwo

Doradztwo w zakresie działalności przedsiębiorców i jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem spraw organizacyjnych i działalności statutowej, w tym gospodarczej; doradztwo w szczególności w zakresie prawa: handlowego, cywilnego, administracyjnego, finansów publicznych, budowlanego, pracy, wodnego, a także postępowania cywilnego i administracyjnego oraz struktury i organizacji oraz funkcjonowania jednostek

4

Audyty zamówień publicznych

Audyty zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych lub Unii Europejskiej.

Podczas audytu zamówień publicznych prowadzona jest analiza procesów przetargowych i procedur udzielania zamówień publicznych w celu oceny zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i zawartymi umowami zamówień publicznych.

5

Audyty prawne organizacyjne

Audyty prawne organizacyjne, działania restrukturyzacyjne, likwidacje jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców

6

Due dilligence przedsiębiorstwa

Due dilligence przedsiębiorstwa obejmujące ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową

7

Szkolenia

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych, zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, na różnych poziomach zaawansowania, w zależności od potrzeb i przeznaczenia, tj. dla osób odpowiedzialnych za proces przygotowania i udzielania zamówień - po stronie zamawiającego i pozyskania zamówienia - ze strony wykonawcy, kadry kierowniczej, komórek kontrolnych i nadzorujących postępowania o zamówienia publiczne; szkolenia w zakresie różnych dziedzin prawa związanych prowadzoną działalnością gospodarczą