Publikacje

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowych warunkach ekonomiczno-prawnych

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowych warunkach ekonomiczno-prawnych

Niniejsze opracowanie stanowi ważny wkład merytoryczny do zrozumienia zagadnienia gospodarowania odpadami komunalnymi. Obok innych pozycji, które niedawno ukazały się na rynku wydawniczym z tego zakresu, opracowanie wypełnia ogromną lukę na temat nowego systemu zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych. System ten został wprowadzony przez znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości w gminach.

Praca w bardzo szerokim zakresie porusza zagadnienia związane z nowym systemem, począwszy od rozwiązań technicznych, poprzez ekonomiczne, kończąc na poradnictwie prawnym. Autorzy, którzy reprezentują różne ośrodki i posiadają różne doświadczenie, znakomicie uzupełniają się w prezentowanych zagadnieniach, tworząc spójną całość przydatną dla szerokiego kręgu odbiorców głównie z jednostek samorządu terytorialnego, jak również centrów akademickich i doradczych.

Praca z uwagi na bardzo szeroki i niejako świeży zakres tematyczny nie jest w stanie być może ukazać całości zagadnień gospodarki odpadami, zwłaszcza, że wielu praktyków i teoretyków tej gospodarki sądzi, iż nastąpią kolejne nowelizacje ustawy. Tym niemniej może stanowić ważny głos w dyskusji nad ochroną środowiska w Polsce w ujęciu bardzo ogólnym a w szczególnym jako pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w okresie wprowadzenia w życie tzw. „rewolucji śmieciowej”.