Publikacje

Książki:

 • „Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji” – P. Granecki, M. Kuźma, A. Olszewska, TWIGGER, Warszawa 2006,
 • „Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji” – P.Granecki, M.Kuźma, A.Olszewska, TWIGGER, Warszawa 2007, II wydanie,
 • „Kontrola finansowa w jednostkach sektora publicznego” – Mariusz Kuźma, C.H.Beck, Warszawa 2007 – 2010,
 • „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w nowych warunkach ekonomiczno-prawnych” – Mariusz Kuźma – współautor pracy zbiorowej pod redakcją naukową Marka Golenia, Tomorrow, Warszawa 2013.

Artykuły:

 • „Termin zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę lub z wolnej ręki” Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., czerwiec 1999,
 • „Zamówienia na dokumenty publiczne w świetle obowiązującego prawa polskiego oraz dyrektyw UE – analiza stosunków pomiędzy zamawiającym a wykonawcą” Człowiek i Dokumenty, PWPW S.A., październik 2007,
 • „Zamówienia niepriorytetowe w Dyrektywach „unijnych” i polskim Prawie zamówień publicznych” C.H. Beck, styczeń 2010,
 • „Kontrola zamówień publicznych wykonywana przez Prezesa UZP a wprowadzanie korekt finansowych w przypadku finansowania zamówień publicznych ze środków UE” zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., luty – marzec 2010,
 • „Dlaczego nie kryterium ceny?” Zamówienia Publliczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., sierpień 2010,
 • „Czy możliwe jest udostępnienie potencjału ekonomicznego przez podwykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne?” C.H. Beck, listopad 2010,
 • „Jeszcze raz o bonach towarowych – polemika” Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS sp. z o.o., listopad 2010,
 • „Glosa do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 marca 2011 r. (sygn.akt 371/2011), Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., kwiecień 2011 r.,
 • „Opis przedmiotu zamówienia” C.H.Beck, lipiec 2011,
 • „Uzyskanie zamówienia w drodze sukcjecji uniwersalnej – Część I Fuzje i przejęcia”, Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., czerwiec 2011 r.,
 • „Uzyskanie zamówienia w drodze sukcjecji uniwersalnej – Część II Podział spółek”, Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., lipiec 2011,
 • „Uzyskanie zamówienia w drodze sukcjecji uniwersalnej – Część III Nabycie predsiębiorstwa w drodze spadku”, Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., wrzesień 2011,
 • „Czyn nieuczciwej konkurencji jako podstawa odrzucenia oferty”, Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., październik 2011 r.
 • „Stosowanie „Taryfikatora” w praktyce udzielania zamówień publicznych przez spółki komunalne”, Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., styczeń 2012,
 • „Zamawianie sprzętu i wyposażenia biurowego w aspekcie „zielonych zamówień”, Zamówienia Publiczne DORADCA, PUBLICUS Sp. z o.o., kwiecień 2012.

 

E-learning:

 • „Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji.”, M. Koleśnikow, M. Kuźma, TWIGGER, Warszawa 2006.
 • „Jak udzielać zamówień publicznych finansowanych ze środków UE ?”, M. Kuźma, TWIGGER, Warszawa 2008.

 

Webcast:

 • „Planowanie i przeprowadzenie obowiązkowych przetargów na odbieranie odpadów komunalnych oraz umowy z przedsiębiorcami”, M.Kuźma TOMORROW, Warszawa 2013.
Telefon
Mapa