Nowości

Nowe Dyrektywy w zakresie zamówień
publicznych
:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę
2004/18/WE
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania zamówień przez podmioty
działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i usług pocztowych,
uchylająca dyrektywę 2004/17/WE
 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
udzielania koncesji
 

- zostały opublikowane w dniu 28 marca 2014
r. Nowe Dyrektywy weszły w życie w życie
z dniem 18 kwietnia 2014 r. i muszą być
implementowane do polskiego porządku
prawnego do dnia 18 kwietnia 2016 r.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie
ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r.
poz. 423).Dotychczasowy próg stosowania
ustawy podniesiony został
z 14.000 euro na 30.000 euro.

Opublikowany tekst ustawy: link

 Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014 r..
Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.),
dotyczący opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej
Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jest niezgodny z 
art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3,
art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny
z konstytucją przepis art. 34 ust. 2 ustawy o
kosztach sądowych przewidywał, że jeżeli skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej dotyczy czynności  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobiera się od skargi wnoszonej do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego skarga dotyczy, jednak nie więcej niż  5 milionów złotych.

W dniu 6 kwietnia 2014 r. weszło w życie zrewidowane Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA).

Porozumienie WTO ws. Zamówień Rządowych zostało zrewidowane w efekcie złożenia instrumentów akceptacji Protokołu zmieniającego Porozumienie GPA z 1994 r. przez dwie trzecie stron GPA, tj. w kolejności złożenia dokumentów akceptacji przez: Liechtenstein, Norwegię, Kanadę, Tajwan, USA, Hong Kong-Chiny, Unię Europejską, Islandię, Singapur oraz Izrael.

Nowy tekst zapewnia wyższy poziom przejrzystości oraz równego traktowania w procedurach udzielania zamówień publicznych dla wykonawców, dostaw i usług pochodzących z terytoriów stron GPA. Zrewidowane Porozumienie usprawnia i unowocześnia tekst Porozumienia z 1994 r., a także zwiększony dostęp do międzynarodowych rynków zamówień publicznych o dodatkowe 80-100 mld dolarów rocznie dla przedsiębiorców stron Porozumienia. Dla przedsiębiorstw z UE wartość zwiększonego dostępu do międzynarodowych rynków zamówień publicznych szacuje się na kwotę ok. 30 mld euro.

źródło: www.uzp.gov.pl

 

Klienci

Firma K&K świadczy swoje usługi w sektorze publicznym i prywatnym.

 

Wśród obsługiwanych w przeszłości i obecnie podmiotów należy wymienić m.in. takie jak:

 1. Kancelaria Prezydenta RP,
 2. Kancelaria Sejmu RP,
 3. Ministerstwo Skarbu Państwa,
 4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 5. Ministerstwo Gospodarki Morskiej,
 6. Najwyższa Izba Kontroli,
 7. Polska Organizacja Turystyczna,
 8. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
 9. Sąd Apelacyjny w Łodzi,
 10. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu,
 11. Centrum Szkolenia Policji w Legionowie,
 12. Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji w Lublinie,
 13. Ministerstwo Finansów/Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości w Białobrzegach k/Warszawy,
 14. Ośrodek Szkoleniowo-Usługowy przy Izbie Skarbowej w Gdańsku,
 15. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
Więcej…
 
O firmie

K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska - Kuźma s.c. jest rozpoznawaną na rynku kancelarią doradztwa prawnego i gospodarczego zajmującą się kompleksową obsługą klinetów sektora publicznego i prywatnego, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, koncesji, partnerstwa publiczno - prywatnego (ppp), gospodarki odpadami, obsługą prawną procesów inwestycyjnych oraz doradztwem gospodarczym. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego, a w tym jednostek sektora finansów publicznych, zamawiających "sektorowych", a także szerokiego grona przedsiębiorców, dla których klientem jest sektor publiczny. Możemy poszczycić się sukcesami w obsłudze przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  

 

Więcej…
 

 

Uwaga ! Ta strona używa plików cookies. Korzystanie z niej bez zmiany ustawień oznacza zgodę na zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu.

 Dla Państwa wygody na stronie www.kkzp.pl używane pliki cookies i podobne technologie m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach  statystycznych.  Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.